Gói bảo hiểm dành cho những ai không muốn mua bảo hiểm nhân thọ, chỉ muốn mua bảo hiểm bệnh ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Thì đây là lựa chọn tối ưu!

BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ C - CARE

BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ C - CARE

"Bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư - C Care" là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe độc lập đầu tiên được Chubb Life Việt Nam phát triển và giới thiệu ra thị trường ngay sau khi công ty được cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm sức khỏe.