Gói bảo hiểm dành cho những ai không muốn mua bảo hiểm nhân thọ, chỉ muốn mua bảo hiểm bệnh ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Thì đây là lựa chọn tối ưu ^_^