BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ C - CARE

"Bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư - C Care" là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe độc lập đầu tiên được Chubb Life Việt Nam phát triển và giới thiệu ra thị trường ngay sau khi công ty được cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm sức khỏe.

BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ C - CARE

- Khách hàng được bảo vệ trong độ tuổi từ 01 tháng tuổi đến 65 tuổi.

 

- Quyền lợi bảo hiểm tối ưu hỗ trợ điều trị bệnh ung thư theo từng giai đoạn, với mức phí bảo hiểm hợp lý và không thay đổi trong suốt thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

- Thủ tục tham gia bảo hiểm đơn giản, không cần khám sức khỏe.

- Chấp nhận kết quả chẩn đoán bệnh ung thư tại các Bệnh viện ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

BẢO HIỂM UNG THƯ MỞ RỘNG

BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ C - CARE

BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ C - CARE

"Bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư - C Care" là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe độc lập đầu tiên được Chubb Life Việt Nam phát triển và giới thiệu ra thị trường ngay sau khi công ty được cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm sức khỏe.