CHUBB LIFE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

CHUBB LIFE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

Chubb xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chủ động và sáng tạo. Chúng tôi xây dựng văn hóa coi trọng người có khả năng, bất kỳ ai có trình độ chuyên môn, niềm đam mê và tính kỉ luật đều có thể đạt được thành công. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân có kỷ luật và cam kết với công việc của mình, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.