3 CÁCH RÚT TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRƯỚC HẠN

Rút tiền nhân thọ trước hạn là rút tiền trước thời hạn kết thúc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Thời hạn này có thể là 20 năm, 30 năm… tuỳ vào gói sản phẩm bảo hiểm mà bạn mua. Khi có nhu cầu rút tiền bảo hiểm trong trường hợp này bạn có thể tham khảo các cách sau đây:

3 CÁCH RÚT TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRƯỚC HẠN

#1 Rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng

Hợp đồng bảo hiểm gắn liền với tài khoản hợp đồng. Giá trị tài khoản hợp đồng chính là số tiền có trong tài khoản của bạn. Ở đây là tài khoản hợp đồng bảo hiểm. Cách rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng chỉ được thực hiện khi:

  • Hợp đồng bảo hiểm tham gia ít nhất từ 2 năm trở lên. 
  • Sẽ có áp dụng mức phí khi rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng. Mức phí này được quy định theo thời điểm yêu cầu rút tiền. Ví dụ: 2 năm thì phí là 20%, từ năm hợp đồng thứ 4 là 18%, từ năm hợp đồng thứ 6 là 10%, từ năm hợp đồng thứ 7 là 8%, từ năm hợp đồng thứ 8 là 6%, từ năm hợp đồng thứ 9 trở lên là 0%. Mức phí sẽ giảm dần khi thời điểm yêu cầu rút tiền tăng lên. 

#2 Tạm ứng từ giá trị tài khoản hợp đồng/giá trị hoàn lại

Giá trị hoàn lại là số tiền người mua bảo hiểm nhân thọ nhận được khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bạn có thể rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn bằng cách tạm ứng từ giá trị tài khoản hợp đồng/giá trị hoàn lại. Ở cách này, để rút tiền, bạn phải đảm bảo:

  • Hợp đồng bảo hiểm tham gia từ năm thứ 2 trở đi. Vì hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại chỉ từ năm thứ 2 trở đi.
  • Số tiền tạm ứng không được vượt quá 80% giá trị hoàn lại.

#3 Thanh lý hợp đồng

Khi rút tiền bảo hiểm trước hạn bằng cách thanh lý hợp đồng là bạn đã chủ động muốn kết thúc hợp đồng trước hạn. Lúc này, công ty bảo hiểm vẫn đồng ý thực hiện theo yêu cầu của bạn. Số tiền bạn nhận lại được sau khi trừ hết những khoản buộc phải thanh toán với công ty bảo hiểm đúng như thỏa thuận khi ký kết hợp đồng mua bảo hiểm lúc đầu.