Vì sao phải mua bảo hiểm nhân thọ cho người trụ cột?

Người trụ cột trong gia đình là người mang thu nhập chủ yếu về để duy trì cuộc sống của gia đình.

Vì sao phải mua bảo hiểm nhân thọ cho người trụ cột?

Thu nhập của người trụ cột mang tính quyết định sự an toàn tài chính của gia đình.

Trong gia đình người trụ cột thường là người chồng, hoặc cả 2 vợ chồng.

Việc bảo vệ nguồn thu nhập trụ cột của gia đình là điều quan trọng nhất đối với một gia đình. Thực tế là vậy, nhưng nhiều gia đình vẫn không có kế hoạch hiệu quả nào cho việc bảo vệ nguồn thu nhập này.

Nếu bạn chưa có kế hoạch dự phòng hiệu quả.

Hãy liên hệ với Tâm ngay nhé!

Trân trọng!

Link tham khảo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho người trụ cột tại đây