AAA

6 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 97 nghìn tỷ đồng

6 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 97 nghìn tỷ đồng

Báo cáo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm về thị trường bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 96.799 tỷ đồng (tăng 16,22% so với cùng kỳ năm 2020). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.981 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 66.818 tỷ đồng.